Surowce do produkcji
kosmetyków i chemii gospodarczej

Produkty

Nazwa handlowa

Nr CAS /Nr WE

Nazwa INCI

Kategoria

1. AMFOTERYCZNE ZWIĄZKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE

a) Alkiloamidopropylobetainy

CHEGINA

/ CHEGINA MB

(RSPO Mass Balance)

4292-10-8

/ 224-292-6

Lauramidopropyl Betaine

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- zagęstnik

- środek kondycjonujący

- środek zwilżający

- antystatyk

- depresant punktu zmętnienia

- dyspergator mydła wapiennego

- detergent, substancja myjąca

CHEGINA K7
/ CHEGINA K7 MB

(RSPO Mass Balance)

1334422-09-1

/ 931-513-6

Cocamidopropyl Betaine

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- zagęstnik

- środek kondycjonujący

- środek zwilżający

- antystatyk

- depresant punktu zmętnienia

- dyspergator mydła wapiennego

- detergent, substancja myjąca

CHEGINA K7B
/ CHEGINA K7B MB
(RSPO Mass Balance)

1334422-09-1 & 532-32-1

/ 931-513-6 & 208-534-8

Cocamidopropyl Betaine
(and) Sodium Benzoate

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- zagęstnik

- środek kondycjonujący

- środek zwilżający

- antystatyk

- depresant punktu zmętnienia

- dyspergator mydła wapiennego

- detergent, substancja myjąca

CHEGINA KK

/ CHEGINA KK MB

(RSPO Mass Balance)

1334422-09-1
& 55965-84-9

/ 931-513-6

& 611-341-5

Cocamidopropyl Betaine (and) Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- zagęstnik

- środek kondycjonujący

- środek zwilżający

- antystatyk

- depresant punktu zmętnienia

- dyspergator mydła wapiennego

- detergent, substancja myjąca

CHEGINA K40 GL

/ CHEGINA K40 GL MB

(RSPO Mass Balance)

1334422-09-1

/ 931-513-6

Cocamidopropyl Betaine

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- zagęstnik

- środek kondycjonujący

- środek zwilżający

- antystatyk

- depresant punktu zmętnienia

- dyspergator mydła wapiennego

- detergent, substancja myjąca

CHEGINA K40 GLO

/ CHEGINA K40 GLO MB

(RSPO Mass Balance)

147170-44-3

/ 931-333-8

Cocamidopropyl Betaine

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- zagęstnik

- środek kondycjonujący

- środek zwilżający

- antystatyk

- depresant punktu zmętnienia

- dyspergator mydła wapiennego

- detergent, substancja myjąca

CHEGINA K40 GLOS

/ CHEGINA K40 GLOS MB

(RSPO Mass Balance)

147170-44-3

/ 931-333-8

Cocamidopropyl Betaine

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- zagęstnik

- środek kondycjonujący

- środek zwilżający

- antystatyk

- depresant punktu zmętnienia

- dyspergator mydła wapiennego

- detergent, substancja myjąca

CHEGINA K40 GLOL HQ

/ CHEGINA K40 GLOL HQ MB

(RSPO Mass Balance)

147170-44-3

/ 931-333-8

Cocamidopropyl Betaine

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- zagęstnik

- środek kondycjonujący

- środek zwilżający

- antystatyk,

- depresant punktu zmętnienia

- dyspergator mydła wapiennego

- detergent, substancja myjąca

CHEGINA K40 GLOL

/ CHEGINA K40 GLOL MB

(RSPO Mass Balance)

97862-59-4

/ 931-296-8

Cocamidopropyl Betaine

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- zagęstnik

- środek kondycjonujący

- środek zwilżający

- antystatyk

- depresant punktu zmętnienia

- dyspergator mydła wapiennego

- detergent, substancja myjąca

CHEGINA L9

4292-10-8

& 59272-84-3

/ 224-292-6

& 261-684-6

Lauramidopropyl Betaine (and) Myristamidopropyl Betaine

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- zagęstnik

- środek kondycjonujący

- środek zwilżający

- antystatyk

- depresant punktu zmętnienia

- dyspergator mydła wapiennego

- detergent, substancja myjąca

b) Alkilodimetylobetainy

CHEGINA CC
/CHEGINA CC MB

(RSPO Mass Balance)

66455-29-6
/931-700-2

Coco Betaine

- środek pianotwórczy

- środek kondycjonujący

- zagęstnik

- antystatyk

- czynnik żelujący

- dyspergator mydła wapiennego

- detergent, substancja myjąca

CHEGINA CCR

/CHEGINA CCR MB

(RSPO Mass Balance)

66455-29-6
/931-700-2

Coco Betaine

- środek pianotwórczy

- środek kondycjonujący

- zagęstnik

- antystatyk

- czynnik żelujący

- dyspergator mydła wapiennego

- detergent, substancja myjąca

2. NIEJONOWE ZWIĄZKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE

a) Tlenki amin

CHEMINOX

61792-31-2

/ 263-218-7

Lauramidopropylamine Oxide

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- czynnik zwilżający

- czynnik kondycjonujący

- zagęstnik

- detergent, substancja myjąca

CHEMINOX CC

61788-90-7

/ 263-016-9

Cocamine Oxide

- substancja myjąca, detergent

- humektant

- substancja kondycjonująca

- stabilizator piany

- substancja filmotwórcza

- substancja pianotwórcza

- emolient

CHEMINOX K
/ CHEMINOX K MB

(RSPO Mass Balance)

1471314-81-4

/939-581-9

Cocamidopropylamine Oxide

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- czynnik zwilżający

- czynnik kondycjonujący

- zagęstnik

- detergent, substancja myjąca

CHEMINOX K35
/ CHEMINOX K35 MB

(RSPO Mass Balance)

1471314-81-4

/939-581-9

Cocamidopropylamine Oxide

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- czynnik zwilżający

- czynnik kondycjonujący

- zagęstnik

- detergent, substancja myjąca

CHEMINOX LA

1643-20-5
/216-700-6

Lauramine Oxide

- substancja pianotwórcza

- stabilizator piany

- zagęstnik

- stabilizator dyspersji wodnych farb pigmentowych

- środek kondycjonujący

- detergent, substancja myjąca

b) Dietanoloamidy

CHELAMID 11

68155-07-7

/ 931-329-6

Cocamide DEA

- zagęstnik

- (ko)emulgator

- stabilizator piany

- wzmacniacz piany

- środek zwilżający

- odtłuszczacz, substancja myjąca, detergent

- środek kondycjonujący

CHELAMID 12

120-40-1

/ 204-393-1

Lauramide DEA

- substancja myjąca, detergent

- regulator lepkości

- solubilizator

- stabilizator piany

- substancja pianotwórcza

CHELAMID DK

/ CHELAMID DK MB

(RSPO Mass Balance)

68155-07-7

/ 931-329-6

Cocamide DEA

- zagęstnik

- (ko)emulgator

- stabilizator piany

- wzmacniacz piany

- środek zwilżający

- odtłuszczacz, substancja myjąca, detergent

- środek kondycjonujący

CHELAMID DR

68187-80-4
/269-125-8

Rapamide DEA

- zagęstnik

- (ko)emulgator

- stabilizator piany

- wzmacniacz piany

- środek zwilżający

- odtłuszczacz, substancja myjąca, detergent

- antystatyk

- środek kondycjonujący

c) Monoetanoloamidy i Monoizopropanoloamidy

MONAMID IP
/ MONAMID IPO
68333-82-4
/269-793-0
Cocamide MIPA

- emulgator o/w

- zagęstnik, modyfikator reologii

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- substancja myjąca, detergent

MONAMID K

68140-00-1

/268-770-2

Cocamide MEA

- emulgator o/w

- zagęstnik, modyfikator reologii

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- substancja myjąca, detergent

MONAMID KO

69227-24-3

/931-330-1

Cocamide MEA

- emulgator o/w

- zagęstnik, modyfikator reologii

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- substancja myjąca, detergent

MONAMID L

142-78-9

/205-560-1

Lauramide MEA

- wzmacniacz piany

- stabilizator piany

- zagęstnik

- substancja natłuszczająca

- środek perłotwórczy

- substancja myjąca, detergent

MONAMID S

111-57-9
/203-883-2

Stearamide MEA

- emulgator

- zagęstnik

- czynnik perłotwórczy

- stabilizator piany

- zmętniacz

- środek żelujący

- smar

- lepiszcze w kosmetyce kolorowej i wyrobach sztyftowych

- substancja myjąca, detergent

d) Dimetyloaminoamidy

ALSTERMID

7651-02-7
/231-609-1

Stearamidopropyl Dimethylamine

- zagęstnik

- antystatyk

- emulgator

- zmiękczacz

- środek kondycjonujący

- substancja myjąca, detergent

ALSTERMID K

68140-01-2
/268-771-8

Cocamidopropyl Dimethylamine

- zagęstnik

- antystatyk

- środek kondycjonujący

- emulgator

- środek pianotwórczy

- substancja myjąca, detergent

ALSTERMID L

3179-80-4

/ 221-661-3

Lauramidopropyl Dimethylamine

- substancja myjąca, detergent

- substancja kondycjonująca

- substancja antystatyczna

- substancja nadająca przejrzystości, hydrotrop

- substancja pianotwórcza

- emolient

e) Alkohole tłuszczowe i oksyetylenowane alkohole tłuszczowe

CHEMAL CS 30/70

/ CHEMAL CS 30/70 MB

(RSPO Mass Balance)

67762-27-0

/ 267-008-6

Cetearyl Alcohol

- emolient

- modyfikator reologii

- stabilizator emulsji o/w

- substancja kondycjonująca

- substancja zmętniająca

- stabilizator piany

- smar (lubrykant)

- substancja myjąca, detergent

CHEMAL EO-20
/ CHEMAL EO-20 MB

(RSPO Mass Balance)

68439-49-6

/ -

Ceteareth-20

- stabilizator emulsji o/w

- zagęstnik

- solubilizator

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- emolient

- czynnik kondycjonujący i wyrównujący

- środek wspomagający barwienie

- substancja myjąca, detergent

ALKINOL

/ ALKINOL MB

(RSPO Mass Balance)

67762-27-0
& 68439-49-6

/-

Cetearyl Alcohol (and) Ceteareth-20

{Mieszanina sumarycznie równoważna Ceteareth-8}

- stabilizator emulsji o/w

- zagęstnik

- solubilizator

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- czynnik wyrównujący

- środek wspomagający barwienie

- substancja myjąca, detergent

ALKINOL B

/ ALKINOL B MB

(RSPO Mass Balance)

67762-27-0
& 68439-49-6

/-

Cetearyl Alcohol (and) Ceteareth-20

{Mieszanina sumarycznie równoważna Ceteareth-6}

- stabilizator emulsji o/w

- modyfikator reologii

- solubilizator

- środek pianotwórczy

- stabilizator piany

- czynnik wyrównujący

- środek wspomagający barwienie

- substancja myjąca, detergent

f) Estry alkoholi tłuszczowych i kwasów tłuszczowych

CHEMAL PC

540-10-3

/ 208-736-6

Cetyl Palmitate

- emolient

- substancja kondycjonująca

- lepiszcze

- wypełniacz

- środek rozprowadzający

g) Estry alkoholi tłuszczowych

CITROWAX

7775-50-0

/ 231-896-3

Tristearyl Citrate

- regulator lepkości
- zamiennik wosków naturalnych

- chelator, sekwestrant

- emolient

- substancja pomocnicza

- substancja wygładzająca

h) Estry kwasów tłuszczowych

MONESTER L

142-18-7

/205-526-6

Glyceryl Laurate

- substancja myjąca, detergent

- emolient

- emulgator

- substancja konsystencjotwórcza

- substancja natłuszczająca

- substancja wygładzająca

MONESTER O

68424-61-3

/270-312-1

Glyceryl Oleate

- emulgator w/o

- emolient
- koemulgator

- środek antyadhezyjny

- nośnik dla insektycydów

- dodatek przeciwoblodzeniowy do paliw

- środek antykorozyjny
- substancja natłuszczająca

- substancja myjąca, detergent

MONESTER S

85251-77-0

/286-490-9

Glyceryl Stearate

- emulgator w/o

- emolient
- regulator konsystencji;
- lepiszcze w kosmetyce kolorowej i wyrobach sztyftowych

- wypełniacz

- substancja myjąca, detergent

DISTER DL

624-04-4

/ 210-827-0

Glycol Dilaurate

- emolient

- emulgator

- środek kondycjonujący

- regulator lepkości

- środek perłotwórczy

- plastyfikator w lakierach i werniksach

- substancja myjąca, detergent

DISTER E

91031-31-1

/292-932-1

Glycol Distearate

- środek zmętniający,

- środek perłotwórczy,

- emolient,

- emulgator w/o

- substancja myjąca, detergent

GLIKOSTER E

111-60-4

/203-886-9

Glycol Stearate

- emulgator w/o

- stabilizator emulsji

- wypełniacz

- substancja myjąca, detergent

GLIKOSTER P

1323-39-3
/ 215-354-3

Propylene Glycol Stearate

- środek konsystencjotwórczy

- regulator lepkości

- rozpuszczalnik barwnika eozynowego w pomadkach

- lepiszcze w kosmetyce kolorowej i wyrobach sztyftowych

- koemulgator

- zmętniacz, środek perłotwórczy

GLIKOSTER PML

27194-74-7

/ 248-315-4

Propylene Glycol Laurate

- emolient

- emulgator w/o

- zagęstnik niewodny

- środek zmętniający

- substancja myjąca, detergent

GLIKOSTER PMO

1330-80-9

/ 215-549-3

Propylene Glycol Oleate

- substancja myjąca, detergent

- emulgator w/o

- substancja kondycjonująca

- emolient

- środek koalescencyjny

PENTIMULS L

25354-60-3

/ 246-881-7

Pentaerythritol Dilaurate

- emolient

- emulgator

- substancja kondycjonująca

- lepiszcze

- regulator lepkości

- substancja filmotwórcza

- substancja natłuszczająca

- substancja ochronna

- substancja wygładzająca

- zagęstnik niewodny

- środek smarny, lubrykant

- substancja myjąca, detergent

PENTIMULS O

25151-96-6

/ 246-665-2

Pentaerythritol Dioleate

- emolient

- emulgator

- substancja kondycjonująca

- lepiszcze

- regulator lepkości

- substancja filmotwórcza

- substancja natłuszczająca

- substancja ochronna

- substancja wygładzająca

- zagęstnik niewodny

- środek smarny, lubrykant

- substancja myjąca, detergent

PENTIMULS S

13081-97-5

/ 235-991-0

Pentaerythritol Distearate

- emolient

- emulgator

- substancja kondycjonująca

- lepiszcze

- regulator lepkości

- substancja filmotwórcza

- substancja natłuszczająca

- substancja ochronna

- substancja wygładzająca

- substancja myjąca, detergent

POLCET A

105-99-7

/ 203-350-4

Dibutyl Adipate

- emolient

- substancja kondycjonująca

- plastyfikator sztyftu

- rozpuszczalnik

- substancja filmotwórcza

- substancja natłuszczająca

- substancja nawilżająca

- substancja ochronna

- substancja wygładzająca

POLCET C

93820-97-4

/ 298-680-9

Cetearyl Stearate

- emolient

- substancja kondycjonująca

- regulator lepkości

- substancja natłuszczająca

- substancja nawilżająca

- substancja ochronna

POLCET CO

17673-49-3
& 22393-86-8

/

241-651-2

& 244-950-6

Cetearyl Oleate

- emolient

- substancja kondycjonująca

- regulator lepkości

- substancja natłuszczająca

- substancja nawilżająca

- substancja ochronna

POLCET L

20292-08-4

/ 243-697-9

Ethylhexyl Laurate

- emolient

- lubrykant, smar

- regulator lepkości

POLCET M

110-27-0

/ 203-751-4

Isopropyl Myristate

- emolient

- substancja kondycjonująca

- plastyfikator

- regulator lepkości

- rozpuszczalnik

- substancja filmotwórcza

- substancja natłuszczająca

- substancja ochronna

- substancja wygładzająca

POLCET O

26399-02-0

/ 247-655-0

Ethylhexyl Oleate

- emolient

- lubrykant, smar

- regulator lepkości

POLCET S

22047-49-0

/ 244-754-0

Ethylhexyl Stearate

- emolient

- emulgator

- substancja kondycjonująca

- plastyfikator sztyftu

- substancja filmotwórcza

- substancja natłuszczająca

- substancja ochronna

- substancja wygładzająca

POLISTER DS

9005-08-7

/ -

PEG-135 Distearate

- składnik stabilizujący pianę

- solubilizator

SORBIMULS L

1338-39-2

/ 215-663-3

Sorbitan Laurate

- emulgator w/o

- zagęstnik

- wzmacniacz piany

SORBIMULS O

1338-43-8

/ 215-665-4

Sorbitan Oleate

- substancja myjąca, detergent

- emolient

- emulgator w/o

- substancja kondycjonująca

- stabilizator formuły

- stabilizator emulsji

- substancja filmotwórcza

- substancja natłuszczająca

- substancja nawilżająca

- substancja ochronna

- substancja odżywcza

- substancja wygładzająca

SORBIMULS S

1338-41-6

/ 215-664-9

Sorbitan Stearate

- substancja myjąca, detergent

- emulgator w/o

- rozpuszczalnik

- stabilizator emulsji

- stabilizator piany

SORBISOL O

118-60-5

/ 204-263-4

Octyl Salicylate
(= 2-ethylhexyl salicylate)

- filtr UV, pochłaniacz UV

- wypełniacz

- substancja zapachowa

3. ANIONOWE ZWIĄZKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE

CHEMIPOL-AF 06

9040-38-4

/ -

Disodium Nonoxynol-6 Sulfosuccinate

- emulgator

- dyspergator

CHEMIPOL C

91697-07-3

/ 294-268-8

Disodium Cetearyl Sulfosuccinate

- emulgator o/w

- substancja konsystencjotwórcza

- substancja nadająca przejrzystości, hydrotrop

- substancja nawilżająca

- substancja pianotwórcza

- substancja myjąca, detergent

- substancja wygładzająca

- emolient

CHEMIPOL MK

/CHEMIPOL ML

68784-08-7
/272-219-1

Disodium Cocamido-MEA Sulfosuccinate

- detergent, substancja myjąca

- emulgator

- dyspergator mydła wapiennego

- substancja pianotwórcza

- solubilizator

- hydrotrop

CHEMIPOL O

68479-64-1

79702-63-9

/ 270-864-3

Disodium Oleamido-MEA Sulfosuccinate

- substancja myjąca, detergent

- wzmacniacz piany

- hydrotrop

CHEMIPOL OL

42016-08-0
/255-623-2

Disodium Laureth Sulfosuccinate

- substancja myjąca, detergent

- środek pianotwórczy

- wzmacniacz piany

- stabilizator piany

- hydrotrop

- zagęstnik

4. MIESZANINY ANIONOWYCH i NIEJONOWYCH ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH

PERLICO 45

/ PERLICO 45 MB

(RSPO Mass Balance)

-

Sodium Laureth Sulfate (and) Glycol Distearate (and)
Cocamide MEA (and) Urea (and) Sodium Sulfate (and)
Methylchloroisothiazolinone / Methylisothiazolinone

- środek perłotwórczy

- środek pianotwórczy

- substancja myjąca, detergent

CHEMCO: Związki powierzchniowo czynne (surfaktanty) do produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej