Surowce do produkcji
kosmetyków i chemii gospodarczej

Produkty

Nazwa handlowa Nr CAS / Nr WE Nazwa INCI Nazwa chemiczna Opis (funkcje, zastosowanie)
1. AMFOTERYCZNE ZWIĄZKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE
a) Alkiloamidopropylobetainy
CHEGINA 4292-10-8 / 224-292-6 Lauramidopropyl Betaine Lauryloamidopropylobetaina (30% r-r) Chegina jest amfoterycznym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy alkiloamidopropylobetain. Produkt handlowy jest roztworem wodnym o zawartości substancji aktywnej minimum 30%.
Dzięki swoim właściwościom myjącym oraz bardzo dobrym właściwościom pianotwórczym (działanie synergiczne w połączeniu z anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi) stosowana w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic).
CHEGINA K7 brak nr CAS / 931-513-6 Cocamidopropyl Betaine 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C12-18 parzyste) acylowe pochodne, wodorotlenki, sole wewnętrzne, roztwór wodny Chegina K7 jest amfoterycznym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy alkiloamidopropylobetain. Produkt handlowy jest roztworem wodnym o zawartości substancji aktywnej minimum 30%.
Dzięki swoim właściwościom myjącym oraz bardzo dobrym właściwościom pianotwórczym (działanie synergiczne w połączeniu z anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi) stosowana w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic).
CHEGINA KK brak nr CAS / 931-513-6 Cocamidopropyl Betaine 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C12-18 parzyste) acylowe pochodne, wodorotlenki, sole wewnętrzne, roztwór wodny Chegina KK jest amfoterycznym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy alkiloamidopropylobetain. Produkt handlowy jest roztworem wodnym o zawartości substancji aktywnej minimum 29%. Zawiera konserwant (mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo- 2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo- 2H-izotiazol-3-onu w proporcji 3:1) w ilości około 0,05%.
Dzięki swoim właściwościom myjącym oraz bardzo dobrym właściwościom pianotwórczym (działanie synergiczne w połączeniu z anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi) stosowana w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic).
CHEGINA K7GL brak nr CAS / 931-513-6 Cocamidopropyl Betaine 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C12-18 parzyste) acylowe pochodne, wodorotlenki, sole wewnętrzne, roztwór wodny Chegina K7GL jest amfoterycznym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy alkiloamidopropylobetain. Produkt handlowy jest roztworem wodnym o zawartości substancji aktywnej minimum 29,5%. Zawiera dodatkowo glicerynę w ilości około 2,5%.
Dzięki swoim właściwościom myjącym oraz bardzo dobrym właściwościom pianotwórczym (działanie synergiczne w połączeniu z anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi) stosowana w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic).
CHEGINA K40GL brak nr CAS / 931-513-6 Cocamidopropyl Betaine 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C12-18 parzyste) acylowe pochodne, wodorotlenki, sole wewnętrzne, roztwór wodny Chegina K40GL jest amfoterycznym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy alkiloamidopropylobetain. Produkt handlowy jest roztworem wodnym o zawartości substancji aktywnej minimum 37%, stanowi zatem bardziej skoncentrowaną formę Cheginy K7GL.
Dzięki swoim właściwościom myjącym oraz bardzo dobrym właściwościom pianotwórczym (działanie synergiczne w połączeniu z anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi) stosowana w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic).
CHEGINA K40GLO brak nr CAS / 931-296-8 Cocamidopropyl Betaine 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C8-18 parzyste) acylowe pochodne, wodorotlenki, sole wewnętrzne, roztwór wodny Chegina K40GLO jest amfoterycznym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy alkiloamidopropylobetain. Produkt handlowy jest roztworem wodnym o zawartości substancji aktywnej minimum 37%, stanowi zatem bardziej skoncentrowaną formę Cheginy K7GLO.
Dzięki swoim właściwościom myjącym oraz bardzo dobrym właściwościom pianotwórczym (działanie synergiczne w połączeniu z anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi) stosowana w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic).
CHEGINA K7GLO brak nr CAS / 931-296-8 Cocamidopropyl Betaine 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C8-18 parzyste) acylowe pochodne, wodorotlenki, sole wewnętrzne, roztwór wodny Chegina K7GLO jest amfoterycznym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy alkiloamidopropylobetain. Produkt handlowy jest roztworem wodnym o zawartości substancji aktywnej minimum 29,5%. z uwagi na fakt, iż produkowana jest z olejów roślinnych, zawiera dodatkowo glicerynę w ilości około 2,5%.
Dzięki swoim właściwościom myjącym oraz bardzo dobrym właściwościom pianotwórczym (działanie synergiczne w połączeniu z anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi) stosowana w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic).
CHEGINA K40GLOL brak nr CAS / 931-296-8 Cocamidopropyl Betaine 1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, N-(C8-18 parzyste) acylowe pochodne, wodorotlenki, sole wewnętrzne, roztwór wodny Chegina K40GLOL jest wysokiej czystości amfoterycznym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy alkiloamidopropylobetain. Produkt handlowy jest roztworem wodnym o zawartości substancji aktywnej minimum 37%. z uwagi na fakt, iż produkowany jest z olejów roślinnych, zawiera glicerynę w ilości około 2,5%. Dodatkowo zawiera około 2% wolnych kwasów tłuszczowych. Dzięki swoim właściwościom myjącym oraz bardzo dobrym właściwościom pianotwórczym (działanie synergiczne w połączeniu z anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi) stosowana w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic).
b) Alkilodimetylobetainy
CHEGINA CC brak nr CAS / 931-700-2 Coco Betaine Betainy C12-14 (parzyste)-alkilodimetylowe Chegina CC jest wysokiej czystości amfoterycznym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy alkilodimetylobetain. Produkt handlowy jest roztworem wodnym o zawartości substancji aktywnej minimum 30%. z uwagi na bardzo wysoką zawartość soli, posiada znacznie lepsze zdolności zagęszczające w obecności elektrolitów z porównaniu nawet z alkiloamidopropylobetainami zawierającymi 37% substancji aktywnej.
Dzięki swoim właściwościom myjącym oraz bardzo dobrym właściwościom pianotwórczym (działanie synergiczne w połączeniu z anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi) stosowanaw preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic). Ponadto, z uwagi na stabilność w szerokim zakresie pH, stosowana również w alkalicznych lub kwaśnych preparatach myjących i dezynfekcyjno-myjących.
CHEGINA CCR brak nr CAS / 931-700-2 Coco Betaine Betainy C12-14 (parzyste)-alkilodimetylowe Chegina CCR jest wysokiej czystości amfoterycznym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy alkilodimetylobetain. Produkt handlowy jest roztworem wodnym o zawartości substancji aktywnej minimum 30%. z uwagi na bardzo wysoką zawartość soli, posiada znacznie lepsze zdolności zagęszczające w obecności elektrolitów w porównaniu nawet z alkiloamidopropylobetainami zawierającymi 37% substancji aktywnej.
Dzięki swoim właściwościom myjącym oraz bardzo dobrym właściwościom pianotwórczym (działanie synergiczne w połączeniu z anionowymi związkami powierzchniowo czynnymi) stosowana w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic). Ponadto, z uwagi na stabilność w szerokim zakresie pH, stosowana również w alkalicznych lub kwaśnych preparatach myjących i dezynfekcyjno-myjących.
2. NIEJONOWE ZWIĄZKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE
a) Tlenki amin
CHEMINOX K 68155-09-9 / 268-938-5 Cocamidopropylamine Oxide N-tlenek kokosowy-N,N-dimetylopropyloamidu (30% r-r) Cheminox K jest związkiem powierzchniowo czynnym z grupy tlenków amin. w środowisku obojętnym i alkalicznym wykazuje właściwości związków niejonowych (jest wtedy kompatybilny ze wszystkimi typami związków powierzchniowo czynnych), natomiast w środowisku kwaśnym właściwości związków kationowych (może być wytrącany przez związki o charakterze anionowym).
Produkt handlowy jest roztworem wodnym o zawartości suchej masy minimum 30%. Dzięki bardzo dobrym właściwościom myjącym, pianotwórczym oraz stabilizującym pianę stosowany w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic). Wykazuje także synergizm w połączeniu ze związkami anionowymi w kierunku łagodzenia działania drażniącego na skórę.
b) Dietanoloamidy
CHELAMID DK brak nr CAS / 931-329-6 Cocamide DEA Amidy, C8-18 (parzyste) i C18-nienasycone, N,N-bis (hydroksyetylo) Chelamid DK jest niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy dietanoloamidów. Stosowany jest głównie jako zagęstnik poprawiający konsystencję w formulacjach (w obecności elektrolitów). Posiada właściwości myjące, natłuszczające oraz emulgujące. Produkowany jest na bazie naturalnych olejów roślinnych i ma postać klarownej żółtej cieczy. Dzięki temu umożliwia tworzenie receptur bez konieczności podgrzewania.
Stosowany w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic) w połączeniu z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi (jego obecność wpływa na poprawę i stabilizację piany). Ponadto w połączeniu z innymi niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi wykorzystuje się go w przemysłowych środkach czyszczących do odtłuszczania.
c) Monoetanoloamidy
MONAMID KO 68140-00-1 / 268-770-2 Cocamide MEA Amidy, coco, N-(hydroksyetylo) Monamid KO jest niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy monoetanoloamidów. Produkowany jest na bazie naturalnego oleju kokosowego. w odróżnieniu od monoetanoloamidu produkowanego na kwasach zawiera dodatkowo glicerynę.
Stosowany w środkach do mycia ciała i włosów jako stabilizator piany oraz regulator lepkości; w proszkach do prania oraz kostkach do toalet.
d) Alkohole tłuszczowe i oksyetylenowane alkohole tłuszczowe
CHEMAL CS 30/70 67762-27-0 / 267-008-6 Cetearyl alcohol Mieszanina alkoholu cetylowego i stearylowego. Chemal CS 30/70 jest niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym, stanowiącym mieszaninę alkoholi tłuszczowych C16 oraz C18. Pełni funkcję stabilizatora emulsji o/w oraz regulatora lepkości w emulsjach kosmetycznych.
CHEMAL EO-20 68439-49-6 / brak nr WE Ceteareth-20 Oksyetylenowany (20 EO) alkohol cetostearylowy Chemal EO 20 jest niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych C16-18. Pełni funkcję emulgatora oraz stabilizatora emulsji o/w, a także regulatora lepkości w emulsjach kosmetycznych.
ALKINOL nie dotyczy (mieszanina) Cetearyl Alcohol (and) Ceteareth-20 Mieszanina Alkoholu cetostearylowego oraz Oksyetylenowanego (20 EO) alkoholu cetostearylowego Alkinol jest niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym, stanowiącym mieszaninę alkoholi tłuszczowych C16-18 oraz oksyetylenowanych (EO20) alkoholi tłuszczowych C16-18. Pełni funkcję emulgatora o/w oraz regulatora lepkości w emulsjach kosmetycznych.
ALKINOL B nie dotyczy (mieszanina) Cetearyl Alcohol (and) Ceteareth-20 Mieszanina Alkoholu cetostearylowego oraz Oksyetylenowanego (20 EO) alkoholu cetostearylowego Alkinol B jest niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym, stanowiącym mieszaninę alkoholi tłuszczowych C16-18 oraz oksyetylenowanych (EO20) alkoholi tłuszczowych C16-18. Pełni funkcję emulgatora o/w oraz regulatora lepkości w emulsjach kosmetycznych.
e) Estry alkoholi tłuszczowych
CITROWAX 111-03-5 / 203-827-7 Tristearyl citrate Cytrynian stearylu Citrowax jest niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym na bazie alkoholi tłuszczowych C16-18 oraz kwasu cytrynowego. Stanowi zamiennik naturalnych wosków.
f) Kwasy tłuszczowe
KWAS STEARYNOWY 67701-03-5 / 266-928-5 Stearic acid Kwasy tłuszczowe C16-18 Produkt jest mieszaniną kwasów tłuszczowych: palmitynowego i stearynowego. Zneutralizowany jest stosowany głównie w emulsjach o/w jako emulgator.
g) Estry kwasów tłuszczowych
MONESTER O 111-03-5 / 203-827-7 Glyceryl oleate Monooleinian glicerolu Monester O jest niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy estrów kwasu oleinowego. Stosowany głównie w emulsjach w/o jako koemulgator oraz substancja natłuszczająca.
DISTER E 627-83-8 / 211-014-3 Glycol distearate Distearynian glikolu etylenowego Dister E jest niejonowym związkiem powierzchniowo czynnym z grupy estrów kwasu stearynowego. Stosowany głównie jako czynnik perłotwórczy w preparatach do mycia ciała i włosów.
3. MIESZANINY ANIONOWYCH i NIEJONOWYCH ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH
PERLICO 45 nie dotyczy (mieszanina) Sodium Laureth Sulfate (and) Glycol Distearate (and) Lauramide MEA (and) Urea (and) Sodium Sulfate (and) Stearamide MEA (and) Methyl chloro isothiazolinone/Methyl isothiazolinone Mieszanina związkówpowierzchniowo czynnych anionowych i niejonowych Perlico 45 jest mieszaniną związków powierzchniowo czynnych anionowych i niejonowych, stosowaną do nadawania perłowego wyglądu preparatom do mycia ciała i włosów. Stosowany w ilości 2 – 5% w preparatach do mycia ciała i włosów (szampony, mydła w płynie, balsamy do ciała, żele pod prysznic).
CHEMCO: Związki powierzchniowo czynne (surfaktanty) do produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej